top of page

Himmeljegerne omtalt i doktorgradsavhandling


Vi ønsker å gratulere forskeren Helen K. Røstad-Tollefsen med en doktorgrad ved UiO. Prosjektleder Lars Martin og mor Guro var så heldige at de fikk oppleve prøveforelesningen til Røstad-Tollefsen i slutten av januar 2024. Spesielt gøy var det å høre at forskeren trakk frem Himmeljegerne som et eksempel på hvordan man kan tilnærme seg fysisk aktivitet for mennesker med utviklingshemming.Guro og Lars Martin ble faktisk litt rørt da Røstad-Tollefsen også valgte å vise en liten video av Himmeljegerne og Simen og Mads på tur. Vi håper forskningen til Røstad-Tollesen og til veilederen Marianne Nordstrøm når ut til alle omsorgsboliger i landet og kan komme utviklingshemmede til gode.Commenti


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page