Utrolige 25 000,- fra Sparebank 1 Østlandet - Spleisen er reåpnet


Vi retter en stor takk til Sparebank 1 Østlandet for å bidra med hele 25 000,- til Spleis-aksjonen. Se film eller klikk deg videre inn på Spleis-aksjonen (https://www.spleis.no/project/54792)

Featured Posts
Recent Posts