Endelig fikk vi til å lage hockeylag :-)


Fredag 12.oktober var det endelig klart for Simens og vennenes første trening på is i Askerhallen. 6 forventningsfulle spillere, 8 ledsagere og en fotograf hadde liten kontroll over hva som ville skje når spillerene skulle gå ut på isen. Se filmen for å se hvordan dette gikk :-)

Featured Posts
Recent Posts