Følg"vår" guide Morten på hans ferd over Grønland som leder for Hvitserk


Vår eminente guide Morten Johansen og hans kompanjong Bjørn, leder i disse dager 6 spente deltakere over Grønlands innlandsis. På Hvitserks hjemmesider kan dere lese om ekspedisjonen.

Featured Posts
Recent Posts