top of page

Marius Formoe holder foredrag i Risør onsdag 15.november

Som mange vet har Simen epilepsi og har anfall med ujevne mellomrom. Vår gode venn og kollega Marius Formoe hadde epilepsi i barndommen og opererte slik at han slapp utfordringene knyttet til epilepsien. Marius setter ord på hvordan det er å ha epilepsi, noe Simen har problemer med. Bor du i nærheten av Risør anbefaler vi at du tar turen til Brattstø 11 i Risør onsdag 15.november klokka uansett om du jobber med mennesker eller ikke. Følg gjerne Marius på facebook-sidene hans her: https://www.facebook.com/Foredragepilepsi/

Les mer om foredraget her:

Epilepsi er den vanligste nevroligiske diagnosen vi har med Ca 45 000 rammede i Norge. Ca 8 prosent av den norske befolkningen får ett epilepsitisk anfall i løpet av livet, uten at man får diagnosen. Til tross for at epilepsi er så utbredt er den genrelle kunnskap mange år på etterskudd. Dette gjør at mange barn og unge ikke får den oppfølgingen de trenger i skolen. Marius har jobbet flere år i skolen og kjemper en kamp for at oppfølgningen av epilepsirammede barn skal forbedres. Det er viktig at skolen ser at epilepsi kan omfatte langt mer enn bare anfall. Mange rammede har sterke utfordringer rundt hukommelse, konsentrasjon, tretthet, hodepine mm. I de verste tilfellene Marius har hørt blir elever regelrett mobbet av lærere og blir fremstilt som dumme, late og arbeidssky. Er skolen verdig en slik behandling av stor gruppe elever? Mange rammede og pårørende opplever at skolen ikke tror på dem og ikke blir tatt seriøst. I kontakt med skoler blir ofte Marius møtt med at de ikke ser behovet for hans foredrag fordi de ikke har hatt epilepsirammede på skolen på mange år. Når man vet at det 0,7 til 1 prosent av alle barn rammes av epilepsi, så forteller det at svært mange barn og unge ikke får den oppfølgingen de trenger i skolen. Marius hadde selv epilepsi fra han var 6 til 17 år og bruker sin historie for å gi denne diagnosen et ansikt og hjelpe familier for å spre oppdatert epilepsiinformasjon. Han har de siste årene blitt en mye brukt foredragsholder på skoler, barnehager, høyskoler, Rikshospitalet ( Spesialsykehuset for epilepsi), Ullevaal universtetssykehus, poltisike partier, etc Tilbakemeldingene er enstemmig positive og Kari Fjell, høgskolelektor i pedagogikk, cand. paed gav følgende tilbakemelding "9. februar 2016 holdt Marius Ekelund Formoe et foredrag om epilepsi på Institutt for lærerutdanning og internasjonale studier. Jeg var tilstede og kan gi min anbefaling. Foredraget tar for seg et viktig tema, som mange har lite kunnskap om. Det omhandler både praktiske, konkrete erfaringer med epilepsi og medisinske sider. Både innholdet i foredraget og presentasjonen gjør at stoffet er lettfattelig og praksisnært, men likevel faglig solid - et godt utgangspunkt for å forstå mer og handle adekvat i møte med barn og unge med epilepsi." For 100 kr får du et foredrag som både er informativt og personlig.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page